รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง รับถอดเสียงจากไฟล์วีดีโอ ด่วน!

#รับถอดเทป
ถอดเทปยาว 30-40 นาที คิดที่ ราคา 600 บาท (2 วัน)
ถอดเทปยาว 1 ชั่วโมง ราคา 1000 บาท (4 วัน)
ถอดเทปยาว 2 ชั่วโมง ราคา 2000 บาท (7 วัน)
หากมากกว่า 3 ชั่วโมง สามารถต่อรองราคากันได้จ้ะ
****หากงานด่วนขอคิดที่นาทีละ 30-50 บาทค่ะ ****
****************************************************************
- รับถอดเทป รับถอดไฟล์เสียง รับถอดเสียงจากไฟล์วีดีโอ
- รับถอดเทปเฉพาะภาษาไทย
- รับทั้งงานด่วนและไม่ด่วนค่ะ
****************************************************************
#บริการถอดเทป
- เทปรายงานการประชุมสัมมนาทั่วไป สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- บทสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะบุคคล เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง
- บทสัมภาษณ์เพื่อประกอบงานด้านการศึกษา เช่น วิจัย
วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
- บทสัมภาษณ์งานด้านการตลาด กลุ่มผู้บริโภค
- บทสัมภาษณ์งานด้านบริษัทรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
- เทปบรรยายวิทยุ โทรทัศน์ สารคดี
- ถอดเทปงานอื่น ๆ ที่มีไฟล์เสียง
****************************************************************
#ลักษณะการถอดเทป
โดยจะทำการถอดเทปแล้วพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word จัดหน้าให้อย่างเรียบร้อยสวยงามค่ะ
ถอดคำต่อคำนะคะ ถอดทุกคำพูดทุกคำสนทนาอย่างละเอียดค่ะ
พร้อมตรวจคำผิดการสะกดคำต่าง ๆ อย่างถูกต้อง รับรองคุณภาพงานออกมาดี
****************************************************************
#ระยะเวลาส่งงาน
ขึ้นอยู่กับความยาวของเทป และความคมชัดของเสียงค่ะ
แต่ลูกค้าสามารถสอบถาม เพื่อประเมินวันเวลาในการส่งงานมาได้นะคะ
****************************************************************
- ส่งไฟล์เสียงแนบมาตาม E-mail หรือทาง Line หรือเว็บรับฝากไฟล์ค่ะ


กรุงเทพมหานคร
Province
พหลโยธิน
Location
Website
2017-12-19
Start Date
2018-12-19
End Date


รับจ้างทั่วไป
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)