รับนักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

รับสมัคร นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

1.วุฒิปริญญาตรี
2.เพศหญิง
3.การแสดงความคิดเห็น ,
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์
ที่ชัดเจนตรงไปตรงมา

ค่าตอบแทน 500-1,000 บาท / ครั้ง
แล้วแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม
( เข้ากลุ่ม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง/ครั้ง )

ส่งรายชื่อ และเบอร์ติดต่อ

ติดต่อ พี่อ้อ @ins0248d ( มี @ ด้วย )


กรุงเทพมหานคร
Province
2017-07-25
Start Date


รับจ้างทั่วไป
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)