รับสมัครครูสอนร้องเพลงและดนตรี

**งานฝากประกาศ ติดต่อที่อยู่ที่ให้โดยตรงครับ**

รับสมัครครูสอนร้องเพลงและดนตรี

มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและร้องเพลง

มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

** หากจบทางด้านดนตรีหรือร้องเพลงโดยตรงจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ**

ติดต่อ โทร 085-552-2382

หรือส่งประวัติมาที่

E-mail : vocalize_krufasai@hotmail.com


Province


นักดนตรี
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)