รับสมัครนักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ freelance,part-time


รับสมัครนักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ freelance,part-time

1.วุฒิปริญญาตรี
2.เพศหญิง, อาศัยอยู่กรุงเทพ,ปริมณฑล
3.การแสดงความคิดเห็น ,
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์
ที่ชัดเจนตรงไปตรงมา

ค่าตอบแทน 500-1,000 บาท / ครั้ง
แล้วแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม
( เข้ากลุ่ม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง/ครั้ง )

ส่งรายชื่อ และเบอร์ติดต่อ

ติดต่อ
@ins0248d
( มี @ ด้วย )


กรุงเทพมหานคร
Province
2017-07-26
Start Date
500 บาท
ราคาต่อ Project


รับจ้างทั่วไป
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXmai0809055803

สนใจค่ะ id line :newyearwt

2017-07-29 00:14:59
(X)