รับสมัครนักเขียนออนไลน์

รับสมัครนักเขียนออนไลน์

พวกเราคือบริษัทสื่อดิจิทัลในกรุงโตเกียวที่กำลังเปิดรับสมัครนักเขียนบทความแนะนำสินค้าออนไลน์ สามารถทำงานได้ที่บ้าน

<อัตราค่าจ้าง>
2,000 เยน (600 บาทโดยประมาณ) ต่อ 1 บทความ
* จ่ายค่าจ้างผ่าน Paypal
* มีโอกาสได้รับการขึ้นค่าจ้างหากทำผลงานได้ดี

<เว็บไซต์ “mybest”>
“mybest”เป็นเว็บไซต์เผยแพร่บทความแนะนำสินค้านานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอางและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้เว็บไซต์ เนื่องจากเรามีหัวข้อบทความที่หลากหลาย นักเขียนทุกท่านจึงสามารถเลือกเขียนบทความในหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือหัวข้อที่ตัวเองต้องการท้าทาย

แต่ละบทความในเว็บไซต์ของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ "วิธีการเลือก" และ "การจัดอันดับสินค้ายอดขายดี" ในส่วนวิธีการเลือกนักเขียนจะต้องแปลและทำความเข้าใจข้อมูลจากบทความต้นฉบับในเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาเขียนเรียบเรียงเป็นบทความใหม่ในสไตล์ของตัวเอง ในส่วนการจัดอันดับสินค้ายอดขายดีนักเขียนจะต้องจัดอันดับสินค้าตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 10 ด้วยตนเอง

ในหนึ่งบทความจึงประกอบไปด้วยส่วนที่ถูกอ้างอิงมาจากบทความภาษาญี่ปุ่นและส่วนที่นักเขียนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง นักเขียนเพียงต้องเขียนตามโครงสร้างและกฏการเขียนที่กำหนดไว้ให้และจัดอันดับสินค้าตามผลการศึกษาค้นคว้าของตนเอง

ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อหาในบทความภาษาญี่ปุ่นถูกเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น หากนักเขียนพบว่าเนื้อหาดังกล่าวขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย กรุณาพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมด้วยการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง

<ตัวอย่างหัวข้อบทความ>
- 10 อันดับ กล้องถ่ายรูป Mirrorless เลนส์เดี่ยว ยอดฮิตขายดี
- 10 อันดับ ครีมอาบน้ำ ยอดฮิตขายดี
- 10 อันดับ มาสคาร่า ยอดฮิตขายดี
- 10 อันดับ Wifi router ยอดฮิตขายดี

<ตัวอย่างบทความ>
https://my-best.in.th/2427/

<จำนวนคำ>
บทความละ 700 - 1000 คำ

<คุณสมบัติ>
- สามารถเขียนส่งได้ 2 บทความต่อสัปดาห์ (ต่อรองได้)
- มีทักษะการสื่อสารในระดับดี (บริษัทใช้โปรแกรม ChatWork ในการสื่อสาร)
- มีทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับดี (ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำ/ภาษาที่เข้าใจง่าย ฯลฯ)
- มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย
- สามารถติดต่อกับบรรณาธิการได้ทาง Video Call
- มีทักษะด้านการค้นคว้าหาข้อมูลโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความเหมาะสม ความครบถ้วน ** ไม่ลักลอกผลงาน/บทความของผู้อื่น **
- พร้อมรับฟังคำแนะนำ คำติชมและนำไปปรับปรุงแก้ไข
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-สามารถยอมรับเงื่อนไขในการทำแบบทดสอบ

<เกณฑ์การคัดเลือกแบบทดสอบ>
⦁ ทักษะการเขียน
- มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง
⦁ ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล
- ข้อมูลครบถ้วน เนื้อหาเป็นความจริง สร้างบทความที่มีความเป็นต้นฉบับ
⦁ ความเหมาะสมและความสุขภาพ
- ไม่มีคำสะกดผิด รักษากฎการเขียน
⦁ เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

งานนี้เหมาะสำหรับ..
- ผู้ที่ชื่นชอบการค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ
- ผู้ที่เขียนบทความเป็นงานอดิเรก
- ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

<ลำดับการคัดเลือกผู้สมัคร>
⦁ รอบที่ 1 คัดเลือกจากข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร เช่น อายุ เพศ หน้าที่การงานปัจจุบัน ประสบการณ์การเขียนบทความ และระยะเวลาที่สามารถทำงานได้ในแต่ละสัปดาห์
⦁ รอบที่ 2 ผู้สมัครจะต้องส่งแบบทดสอบ(บทความตัวอย่างที่บริษัทกำหนดหัวข้อให้)
หากแบบทดสอบผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้รับเงินค่าบทความ 300 เยน (90 บาทโดยประมาณ)
⦁ หลังจากผ่านรอบที่ 2 ทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบ/หลักการในการเขียนบทความและการส่งบทความผ่านทาง Video Call


Province
600 บาท
ราคาต่อ Project


นักเขียน
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXonchuda

สนใจค่ะ สามารถส่งประวัติได้ทางไหนบ้างคะ

2018-04-19 21:40:08

freezingarea

สนใจค่ะ ส่งประวัติได้ทางไหนคะ

2018-03-27 23:09:17

freezingarea

สนใจค่ะ ส่งประวัตอได้ทางไหนคะ

2018-03-27 23:09:07

thanatsorn

สวัสดีครับ เป็นนักเขียนอิสระสามารถติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ตอนนี้พำนักอยู่ที่โตเกียวครับ

2018-03-19 12:18:59

maminyada

สวัสดีค่ะ สนใจงานนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ / ขอบคุณค่ะ ^^

2018-03-14 13:33:25

giig049

สนใจงานค่ะ มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3

2018-03-09 10:43:00

paauon

สนใจงานนี้ครับ ผมเป็นนักเขียนอิสระ เขียนทั้งสารคดีและบทความ เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครในเวป my-best.in.th แต่เข้าเวปไม่ได้

2018-03-07 16:59:19
(X)