รับสมัครพนักงานแนะนำค่าย

ถ้าคุณรู้จัก เจ้าของโรงเรียน หรือ อาจารย์ ในโรงเรียนประถม และสามารถนำเสนอขายค่ายได้สำเร็จ
รับค่าคอมมิสชั่น 10% จากยอดขาย
ประมาณ 50,000 บาท ต่อค่าย

***Sale Freelance
1. นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทต่อลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2. วางแผนการขายรายเดือนกับทีมงานบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและปัญหากับทีมงานเพื่อหาทางแก้ไข
4. สรุปการขายรายสัปดาห์และรายเดือน
5. ประสานงานด้านการขายอื่นๆกับทีมงานบริษัท
คุณสมบัติ
1. ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี รู้จักการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
6. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

จำนวน
- ไม่จำกัดwww.smart-icamp.com
https://www.facebook.com/smarticamp/

สถาบัน Smart-i Academy เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นยกระดับความสำเร็จของเยาวชน โดยอาศัยกลไกของความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน
เราสัญญากับนักเรียนขอเราว่าเราจะนำเทคนิควิธีการระดับโลกเข้ามาใช้กับการเรียนการสอนของเรา
เราเชื่อมั่นว่า สถาบันครอบครัวเป็นต้นธารของความสำเร็จของเด็กไทย เราจึงให้คุณค่ากับการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง


กรุงเทพมหานคร
Province
Website
2017-08-10
Start Date
10% จากยอดขาย บาท
ราคาอื่นๆ


Sales/Marketing
detail
detail
detail
detail
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)