รับสมัคร ครู part time สอนวิชาสถาปัตย์

โรงเรียนสอนศิลปะดินสอสี
รับสมัคร ครู part time สอนวิชาสถาปัตย์
สอนวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันจันทร์-ศุกร์

มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติและผลงานมาที่ dinsorseeart@yahoo.com


กรุงเทพมหานคร
Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)