รับสมัคร นักวางแผนการเงิน และผู้บริหารมืออาชีพ

บริษัท Generali ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันอันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในยุโรป ก่อตั้ง

มา 185 ปี มีสินทรัพย์มากกว่า 500,000 ล้านเหรียญยูโร มีสาขามากกว่า 68 ประเทศทั่วโลก ในเอ

เซีย ดำเนินกิจการอยู่ 9 ประเทศ สำหรับในประเทศไทยดำเนินการมาแล้ว 15 ปี
บริษัทเปิดรับตำแหน่งงานดังนี้
1) นักวางแผนการเงิน Financial Planner
แนะนำผลิตภัณฑ์แผนการเงิน อาทิ วางแผนภาษี, วางแผนสุขภาพ, แผนเกษียรอายุ และอื่นๆ มี

เงินเดือนรองรับ ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือนภายในระยะเวลา 12 เดือน
สามารถเข้าอบรมตามโครงการที่บริษัทกำหนด ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 8:30 - 10:30 น.

(สำหรับตำแหน่ง Full time) ในสาขาใกล้พื้นที่ของท่าน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีโอกาสก้าว

หน้าสู่ผู้บริหาร และมีโอกาสได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน ไม่จำเป็นต้องมี

ประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรม พัฒนาให้จนเป็นมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้
คุณสมบัติ :
1. บรรลุนิติภาวะ อายุ 20-55 ปี
2..มีบุคคลิกภาพที่ดี ขยัน มีความกระตือรือร้น
3.มีจิตใจให้การบริการผู้คน (Service Mind)
4.ถ้ามีใบอนุญาตตัวแทน หรือใบอนุญาต Single License จะพิจารณาพิเศษ
5.ถ้าไม่มีใบอนุญาติตัวแทน บริษัทมีจัดอบรมสอบให้จนสอบผ่าน
สวัสดิการ :
1. ประกันสุขภาพ ค่าห้องขั้นต่ำ 1,500
2. โบนัส 18 ครั้งต่อปี (รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี, โบนัสพิเศษ)
3. ท่องเที่ยวต่างประเทศ
4. เงินสนับสนุนสำหรับสอบ Single License จนถึงระดับ CFP

2) ผู้บริหารหน่วย
วางแผนการตลาดผลักดันยอดขายตามเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ, วางแผนกลยุุทธ์การ

หากลุ่มเป้าหมายประสานงานลูกค้าและ บริหารทีมงาน ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น, สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า,
โอกาสในการขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และโอกาสในการสร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย - หญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้
สวัสดิการ :
1. ประกันสุขภาพ ค่าห้องขั้นต่ำ 1,500
2. โบนัส 17 ครั้งต่อปี (รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี)
3. โบนัสการสร้างทีม 80% - 180%
4.โบนัสขยายสาขา 100%
3. เงินสมทบพิเศษ
4. ท่องเที่ยวต่างประเทศ
5. เงินสนับสนุนสำหรับสอบ Single License จนถึงระดับ CFP

จรินทร์ วรชีวัน (โจ้)
ผู้บริหารหน่วย (SBE)
Tel: 086-414-6952, 084-938-9283
Email: sp.groupthai@gmail.com
Line ID: joh_sp
Generali ประกันชีวิต 90/46-49 อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 17 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ


Province
Website


Sales/Marketing
detail
detail
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)