รับสมัคร พนักงานด้านการทำระบบข้อสอบ ใน website

จบการศึกษา ครุศาสตร์ ภาควิชาต่างๆ
มีความรู้ในการแยกแยะข้อสอบต่างๆว่าเป็นเรื่องไหน สามารถจัดหมวดหมู่ได้อยากถูกต้อง

สนใจ ส่งประวัติและรูปถ่าย มาที่ rinzera@gmail.com


Province
2017-09-01
Start Date
2017-12-30
End Date


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)