รับสมัคร Web Programmer (jQuery)

ต้องการหาผู้ร่วมงาน โปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์ที่เชี่ยวชาญใน jquery, javascript, Ajax (รวมถึง php นิดหน่อย) หากเคยมีประสบการณ์กับ jsGrid ยิ่งดี (http://js-grid.com)

*** คุณสมบัติของผู้สมัคร

เนื่องจากงานนี้เป็นหนึ่งในงานต่อเนื่องที่จะตามมาอีกหลายงาน ดังนั้น ทางเราต้องการผู้ที่มีความพร้อมดังนี้

1. มีความชำนาญในภาษา programing ดังที่ระบุด้านบน
2. เป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว สามารถรับงานต่อเนื่องในอีกอย่างน้อย 6 เดือนข้างหน้า หรือหากเป็นนักศึกษาควรเป็นเทอมที่มีเวลาว่างมาก
3. มีเวลาทำงานที่ตรงกับช่วงเวลาทำงานปกติ เพื่อไม่ให้มีอุปสรรค์ในการประสานงานกัน
4. มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีความยืดหยุ่นและประณีประนอมในประเด็นเล็กๆ ขณะเดียวกันพร้อมที่จะพูดคุยในประเด็นสำคัญอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบลื่น
5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี อธิบายโค้ดโปรแกรมเข้าใจง่าย


*** ลักษณะของงานแรกเป็นดังนี้

ศึกษา และเขียนสคริปตัวอย่างการใช้งาน jsGrid และทำ clip tutorial อธิบายโดยละเอียด
(http://js-grid.com)
โดยต้องการให้ศึกษาและเขียนคลิปตัวอย่างในประเด็นต่อไปนี้

1. การเพิ่ม Custom Fields ดังนี้:
(ตัวอย่างการเพิ่ม custom field:http://js-grid.com/docs/#custom-field)
1.1 Auto Complete(ดึงตัวเลือกจากฐานข้อมูล ด้วย Ajax)
1.2 Date (กดแล้วมีปฏิทินให้เลือกวันที่ได้)
2. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง ซึ่งประกอบคอลัมน์ที่เป็น basic data type + custom field 2 แบบด้านบน
3. การ update, delete, add record ได้

- การทำงานทั้งหมดให้มีการดึงข้อมูลและแก้ไขฐานข้อมูลโดยตรงผ่าน Ajax เช่นเมื่อ update ข้อมูลใน grid ช่องหนึ่ง ก็ให้ทำการ update ข้อมูลในฐานข้อมูลเลย

- server side script ให้ใช้เป็น php ส่งข้อมูลด้วยรูปแบบ json

- การทำ clip tutorial ให้ทำโดยใช้โปรแกรมประเภท screencast

- ในขั้นตอนสุดท้าย อาจต้องใช้ teamviewer เพื่ออธิบายข้อสงสัยเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

*** การสมัครงาน
กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้มาที่ admin@reviewburi.com ครับ
1. ราคาประเมินสำหรับงานด้านบน (ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเลือกผู้ร่วมงาน)
2. พร้อมส่งประวัติการศึกษา และ/หรือ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องงานนี้
3. ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ Line, skype

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
admin@reviewburi.com
086 801 4885 (พรเทพ) เวลาสะดวก 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00


Province


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)