รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง : Content editor

ต้องการด่วนมาก!!! ผ่านการตกลงเริ่มงานทันที
ตำแหน่ง: Content editor (นักศึกษาฝึกงาน)
**ตำแหน่ง : Content editor
รายละเอียดของงาน
1.รวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ประกอบการเขียนบทความ,เนื้อหา,วิธีการที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.นำเสนอผลงานการออกแบบเพื่อรับการประเมินและข้อเสนอแนะ,ร่างบทความ, เนื้อหา,วิธีการที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มี ระดับภาษาที่เหมาะสม
3.ปรับปรุงผลงานการออกแบบให้ตรงตามกำหนด ,ออกแบบรูปแบบเอกสาร,รูปภาพประกอบ,กราฟ,ตาราง,ฯลฯ เพื่อประกอบในบทความ
4.นำเสนอผลงานต่อทีมงานเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขต่อไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี
- จบหรือกำลังศึกษาด้านวารสาร ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ ศิลปะศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือในคณะ / สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint, IE, etc
- มีทักษะการใช้ภาษาที่ดีและเหมาะสม
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
วัน/เวลา ปฎิบัติงาน
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
- แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
- ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท


**หากสนใจตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
-ส่งเรซูเม่+ตัวอย่างผลงาน มาที่อีเมลล์ ascending.ltd@gmail.com
-หรือแอดไลน์ Line ID: modfat23 (แอดไลน์ทักว่าสนใจตำแหน่งcontent ค่ะ)
-โทร 02-668-8268 จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-18.00น.
094-891-4362 ทุกวัน เวลา 09.00-21.00น.
มด


กรุงเทพมหานคร
Province
Bangkok
Location
2018-01-31
Start Date
2018-12-31
End Date
200บาท/วัน บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)