หาคนสอน Arduino,Raspberry Pi,MCS51

หาคนช่วยสอน Arduino,Raspberry Pi,PIC,MCS51
ลักษณะงานสอนเป็นการสอนตามขอบเขตงานของลูกค้า
เป็นแบบลักษณะ Parttime
รับจำนวนมาก
ติดต่อ
Line ID:0840844653


กรุงเทพมหานคร
Province
ลาดพร้าว
Location


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)