หาทีมเต้นเท้าไฟ

มองหาทีมเต้นเพลงเงินทองต้องวางแผน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.youtube.com/watch?v=mY7T0A3id4I
คุณสมบัติเป็นทีมเต้นทีมละ 10 คน เพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน
ถ้าสามารถคิดท่าเต้นได้ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอสตรอรี่บอร์ดได้ที่คุณกนก 085-050-5339 หรือ ID Line: k_anupongpan


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเพทพมหานคร
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)