หาฟรีแลนซ์ SEO

ต้องการฟรีแลนซ์สำหรับช่วยโปรเจ็คงานด้าน SEO
- จบการศึกษาปริญญาตรี มีประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีประสบการณ์ทำงานด้าน SEO อย่างน้อย 5 ปี
- ทำงานเป็นระบบระเบียบและบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา
- สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีเพราะอาจต้องทำ SEO ภาคภาษาอังกฤษด้วย
- ควรใช้ MS Windows
- เชี่ยวชาญการใช้ MS Excel และ PowerPoint สำหรับการทำและนำเสนอข้อมูล

ขั้นตอน
สนใจกรุณาส่งโปรไฟล์พร้อม Portfolio และเรทราคาที่ service@patkarot.com ด่วน!! ภายใน 14 มี.ค. 2561


กรุงเทพมหานคร
Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)