หาเลขา ทำงาน organize event และ ส่ง email เอกสาร

ต้องการหาเลขาทำงานชั่วคราว 2 เดือน เพื่อการ
organize งานเอกสารจัดรายชื่อคนเข้า event มากกว่า 1 งาน
จัดกลุ่ม
ส่ง email เพื่อแจ้งรายงาน ความคืบหน้า event
จัดการตารางงาน run event
ไม่ต้องทำงานทุกวันแต่ควรมีเวลามากพอที่จะ เข้ามาที่สีลม
โทรติดต่องานตามร้านต่างๆและติดตามความคืบหน้า

ควรมีประวัติการเป็นเลขาหรือธุรการมาก่อน
ส่ง resume มาที่ denimpaper@gmail.com


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)