หา content writer ทำงานคู่กับ A.I.

เราเป็นdeep tech startupที่สร้างA.I.ขึ้นมาแล้วให้มันคอยอ่านและเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ของทั้งโลก
เพื่อที่จะสร้างcontentใหม่ขึ้นมาให้เรื่อยๆ
ซึ่งตอนนี้เรากำลังมองหาคนที่จะมาทำงานคู่กับAI เพื่อกรองและ refine contentในขั้นสุดท้าย

คุณสมบัติ
- เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวและชอบอ่านความรู้ประวัติศาสตร์
- มีความคิดสร้างสรรค์

ยินดีรับทั้งpart time และ full time

หากท่านไหนสนใจกรุณาแนบcv มาที่hr@letscape.co


กรุงเทพมหานคร
Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)