Graphic design

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ กราฟิก จากวิทยาลัยอสชีวศึกษานครสวรรค์
จบการศึกษาระดับ ปริญาตรี สาขา Graphic Design คณะ ดิจิทัลมิเดีย จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ปี2559

ประวัติการทำงาน
- Freelance taogas2home
-ถ่ายภาพสินค้า
-ตกแต่งรูปถ่าย
-ทำสื่อการตลาด
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมิเดีย
-Athens Publishing ตำแหน่ง Graphic design
-ออกแบบกราฟิก สำหรับหนังสือเด็ก
-สื่อประชาสัมพันธ์
-Judtem Design ตำแหน่ง Graphic design
-ออกแบบสื่อมิเดีย สื่อสิ่งพิมพ์
-วาดสตอร์รี่บอร์อด


Province
กำแพงเพชร
Location
Website
2017-10-11
Start Date
2018-12-31
End Date
9 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
24 บาท
ราคาต่อวัน
5 บาท
ราคาต่อ Project


กราฟฟิค/วาดภาพ
detail
detail
detail
detail
detail

Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)