Production Co-ordinator

ประสานงานการผลิตงาน Event , Booth
ประสานงาน /ควบคุมงานผลิต
มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างบูธ / interior / event
มีความรู้เรื่องวัสดุ / อ่านแบบก่อสร้างได้

Full time / Freelance
สะดวกแบบไหนได้หมดค่ะ

งานอิสระ ท้าทายความสามารถ
สนใจติดต่อ
bunjerdagency@yahoo.com
082-56396666


Province
Website
2016-05-28
Start Date
2016-10-01
End Date


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXjanebullet

ส่ง Portfolio ให้ในเมล์แล้วค่ะ มีประสบการณ์ การทำงานด้าน management and design ประมาณ 10 ปีค่ะ

2016-06-06 13:17:39

ampqare

มีประสบการณ์เป็น Production Co-ordinator ทำงานบริษัทอีเว้นมาประมาณ 3 ปี สามารถประสานงานควบคุมการผลิต และแกะแบบโครงค่ะ

2016-06-01 19:01:02
(X)