ฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ นักเขียน นายแบบ นางแบบ

โปรแกรม POS ระบบสินค้าสำเร็จรูป - IT/คอมพิวเตอร์/มือถือ(ขาย)

พัฒนาโปรแกรม POS โดยเขียนจาก visual studio 2010 กับ SQL Server 2008 r2

โปรแกรม POS ระบบสินค้าสำเร็จรูป

พัฒนาโปรแกรม POS โดยเขียนจาก visual studio 2010 กับ SQL Server 2008 r2
Province :
Location : -
ราคาต่อชิ้น : 2,000 บาท

MESSAGE BOX

พันธมิตร

TOEIC IELTS

FriendlyFreelance

Contact Us

News

About Us

ทีมงานของเว็บไซต์เราไม่มีนโยบายในการใช้ อีเมลหรือชื่อ FriendlyFreelance.com ในการติดต่อเป็นการส่วนตัว หรือส่งข้อมูลใดๆ อันมีเนื้อหานอกเหนือจากตัวเว็บไซต์ซึ่งนำเสนอข่าวสารให้กับฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้าง หากพบการติดต่อ-เผยแพร่เนื้อหานอกเหนือจากที่ระบุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการแอบอ้างโดยบุคคลอื่น
(X)