งานเชิง Technical (งานวิจัย การแพทย์ และอิื่น ๆ) ส่งให้แปลได้เลย!


นักแปลภาษา
detail
detail
detail
detail
detail

Line: Kioisama
Email: Shihasawa@gmail.com
My House: https://chitoworks.blogspot.com/
--- ก่อนที่จะเริ่มให้แปลงาน---

l1.l ส่งงานให้อ่านพิจารณาคร่าว ๆ แล้วทำการคุยรายละเอียดเป็นอันดับแรกงาน ขอบข่าย เป็นลักษณะไหน
l2.l คุยเรื่องลักษณะภาษา เช่น ต้องการให้อ่านเข้าใจง่าย ๆ หรือเป็นไปตามหลักราชบัณฑิต หรือเป็นการแปลเพื่อเอาไปอานทำความเข้าใจ
l3.l ตกลงเรื่องเวลาที่ต้องส่งงาน

"สำคัญ: ถ้าหากต้องการ สามารถส่งหน้าตัวอย่างมาให้ผมทดลองแปลได้ครับ

--- ประสบการณ์ทำงาน ---

เด็กเมืองกรุงทั่ว ๆ ไป จบมาก็เข้าสายงานการแปลเลย จนในทุกสุดก็ออกมารับงานนอก ประสบการณ์การด้านสายงานนี้ก็ราว ๆ 4 ปี

ในส่วนของงานวิจัย (สายงานศิลปะ IT สารสนเทศ วรรณกรรม) รับงานแปลจากอาจารย์และมหาวิทยาลัยเครือราชภัฏ ทั้งงานลงวิทยานิพนธ์ วารสารและส่งไปต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังรับงานแปลสัญญาจากบริษัทต่าง ๆ เช่น สัญญาการซือขาย ข้อตกลงทั่ว ๆ ไป และยังรับเป็นผู้แปลบทความการแพทย์ คู่มือเครื่องมือแพทย์ (OMRON) ต่าง ๆ


Province
กรุงเทพมหานคร
Location
Website
400-600 Baht/Page (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความแน่นของประโยคต่อหน้า) บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2017-03-28 20:11:13

จะมีงานแปลอันใหม่ ๆ ด้วยครับ
อย่างงานแปลพวก HTML


MESSAGE BOX



nomon5

https://chitoworks.blogspot.com/

2017-12-12 13:42:03

nomon5

ได้ครับ ถ้าต้องการตัวอย่างงานอื่นบอกได้นะครับ ผมแปลงาน IT ให้อาจารย์ครับ

2017-03-28 20:09:22

napale

คุณจิโตะคะ พี่ขอตัวอย่างงานแปล "สยามวอเตอร์" เป็น reference เพื่อดูว่าจะเหมาะกับงานแปลบทความเกี่ยวกับเทคโนโ

2017-03-28 19:54:52
(X)