ถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆ

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
ใช้โปรแกรมในการทำงาน
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
-Adobe Lightroom
-Adobe After effects
-Adobe Premiere pro


Province
ขอนแก่น
Location
Website
100 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
3,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)