ทำเว็บแสดงผลแบบ Real-time ด้วย React, Node, Meteor


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail

- ผู้ว่างจ้างให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือรีไควร์เมนต์ และผู้เขียนโปรแกรม(ฟรีแลนซ์) ตอบรับงาน
- ในระหว่างสร้างงาน ตัวอย่างงานจะ deploy ไว้บน cloud server ให้ทดลองใช้
- ผู้ว่าจ้างสามารถติดตามสอบถามความคืบหน้าได้ทุกวัน 24/7
- ถ้ามีเลเอาท์หรือสเกตของหน้าตาโปรแกรมจะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น
- ถ้ามีข้อมูลตัวอย่างที่ใช้กรอกเข้าระบบและตัวอย่างผลลัพธ์ของข้อมูลจะช่วยให้การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบได้ดี สมบูรณ์

ความถนัดและความชอบ
- งานจัดการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลหนึ่งแล้วมีผลกับอีกข้อมูลอื่น
- สรุปข้อมูลแสดงเป็นตาราง กราฟ และชาร์ทชนิดต่างๆ
- ใช้ Node.js + Meteor เป็น Back-end และใช้ ReactJS สร้าง UI
- ใช้การเขียน Test case เพื่อทดสอบการทำงานทีละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
- ใช้ source version control (Git)


Province
บุรีรัมย์
Location
100 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
700 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)