ทีมงาน Freelance Event for Oganizer


Staff/สตาฟ
detail

ทีมงาน Supersystem Team
รับงานทุกรูปแบบ
- supervisor
- showdicrextor
- production
- back stage
- overall
- staff
- คุมเซ็ต
*** สามารถอ่านแบบแปลนโครงสร้าง,วัดพื้นที่ได้
มีผลงานมากมายที่ทีมงานได้สร้างชื่อในเบื้อหลังการทำงาน
อาทิเช่น
- blike for mom
- Liverpool Bangkok
- Toyota rally
- ท่องเที่ยววิถีไทย
- ปลุกยักษ์
- มหาสงการณ์
facebook/supersystemteam
Line: spice7
Email:spipezman@gmail.com
โทร 0859960927
ติดต่อประสานงานได้24ช.ม.
จองคิวล่วงหน้าไม่เกิน7วัน


Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXsupersystemteam

แกไขเบอร์โทรครับ 0639313884 Line spipe7

2017-01-16 15:01:09

supersystemteam

แกไขเบอร์โทรครับ 0639313884

2017-01-16 15:01:02

supersystemteam

แกไขเบอร์โทรครับ

2017-01-16 15:00:57
(X)