บริการรับทำบัญชีโดยผู้ทำบัญชีอิสระ


บัญชี
detail
detail

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
- จัดทำ ภงด.90,91,94
- จัดทำ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30
- จัดทำ ภงด.50 และ ภงด.51
- จัดทำและนำส่งประกันสังคม
- รับทำบัญชีรายเดือน
- รับทำสต๊อกสินค้า
- รับปิดบัญชีรายเดือนและปิดงบประจำปี
- บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
เบอร์โทร 094-2301958 Line : lekzaaclub


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)