พิธีกร ไทย-English

รับงานพิธีกร ไทย-English
ช่วยประสานงานได้ เนื่องจากมีประสบการณ์ ด้านการจัด events มาก่อน


Province
นนทบุรี
Location
Website
800 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
5,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)