พิธีกร/MC Bilingual


DJ/พิธีกร
detail
detail
detail
detail
detail

ชื่อ: นาย พรภวิษย์ มาโนชกุล (Pornpawit Manochakul)
ชื่อเล่น: ปอ (Paul)
อายุ: 20 ปี
การศึกษา: กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริณญาตรี
ผลงาน: ได้รับเลือกเป็นพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 3 Mc Thammasat
ลักษณะนิสัย: เป็นคนร่าเริง แจ่มใส สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ตลกเฮฮาตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

ความสามารถ:
-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถเป็น พิธีกรได้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
-หน้าตายิ้มแย้มสดใส

Contact:
Line: porchal
E-mail: pawit_chakul@hotmail.co.th


กรุงเทพมหานคร
Province
กรุงเทพ
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)