มงคล ตันติสุขุมาล (วิทยากร พิธีกร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจ)


DJ/พิธีกร
detail
detail
detail
detail

การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA.)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (ฺBBA.(Marketing))
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (B.Engineering)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (B.Law)
- ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษ (Cert.English)
- ประกาศนียบัตร นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
- ประกาศนียบัตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (Tourist Guide)
- ประกาศนียบัตร นักพูด (Toastmaster)

ประสบการณ์วิทยากร พิธีกร นักฝึกอบรม กว่า 20 ปี
*** รับงาน พิธีกร วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจ ***
ติดต่อ โทร 0817168711


Province
เชียงใหม่, กรุงเทพ
Location
Website
5,000 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
30,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)