รับการตลาดฟรีแลนซ์


Sales/Marketing
detail
detail
detail
detail
detail

จบ ม.กรุงเทพ สาขาโฆษณา ประสบการณ์การทำงาน ทำการตลาดและส่งเสริมการขาย
วางกลยุทธ์ แทบทุกสายงาน ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ อีเว้น ออกโรทโชว์ งานขาย ประชาสัมพันธ์ ซึ่งผ่านมาหมดแล้ว และเข้าใจในหลักการตลาดและการทำงานมากพอสมควร


Province
กาฬสินธ์ุ
Location
Website
800 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
2,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2018-01-07 18:43:31

โทร 099-1518393


MESSAGE BOX


(X)