รับคีย์ข้อมูล เชื่อมโยงสูตร ใน excel พิมพ์งาน Word หาข้อมูลประกอบการทำรายงาน


นักป้อนข้อมูล
detail

**ใส่สูตร เชื่อมโยงเอกสารในโปรแกรม Excel
ชิ้นงานละ 350 บาท ต่อรองราคาได้ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

**รับคีย์ข้อมูล ใน excel
เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ หรือข้อมูลเพื่อใช้เป็น Database ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ราคาเริ่มต้นภาษาไทย 250 บาท/งาน
ราคาเริ่มต้นภาษาอังกฤษ 300 บาท/งาน
(ราคางานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของข้อมูล โดยสามารถตกลงราคาได้)

**รับพิมพ์รายงาน ใน word ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ราคาเริ่มต้นภาษาไทยเหมาจ่าย 250 บาท/งาน (20-25 แผ่น) หากเกินกว่านั้น คิดราคาแผ่นละ 8 บาท
ราคาเริ่มต้นภาษาอังกฤษเหมาจ่าย 300 บาท/งาน (20-25 แผ่น) หากเกินกว่านั้น คิดราคาแผ่นละ 10 บาท
(สามารถตกลงราคาได้)

**หาข้อมูลการทำรายงาน
ชิ้นงานละ 50 บาท

การส่งงาน
ขนาดหน้า A4 / Margins = Normal / ขนาดฟอนต์ Angsana New 16
ส่งข้อมูลเป็น File : excel PDF ผ่าน email
หากชิ้นงานไม่มีรายละเอียดมาก สามารถจัดส่งได้ภายใน 3 วัน


การชำระเงิน
มัดจำก่อน 50% โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ติดต่อรับงาน
โทร.085-0132995
email : mikiiori.yoshi@gmail.com


ขอนแก่น
Province
ขอนแก่น และทั่วราชอาณาจักร
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)