รับงานพิธีกร(ภาษาไทย) ลงเสียงสปอตโฆษณา บรรยายด้านสื่อสารการตลาดและสื่อมวลชน


DJ/พิธีกร
detail
detail
detail
detail
detail


Province
5,000 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
25,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOXimethawee

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวเมธาวี สมประสงค์ อายุ 23ปี มีความประสงค์ที่จะสมัครงานด้านพิธีกรค่ะ

2015-07-21 02:08:14
(X)