รับงานออกแบบกราฟฟิคทุกชนิด


กราฟฟิค/วาดภาพ
detail
detail
detail

รับงานออกแบบกราฟฟิคทุกชนิด อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
ผลงานคุณภาพ ราคาเริ่มต้น 500 ขึ้นไป ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนะคะ
- สื่อสิ่งพ์พิมพ์ทุกชนิด เช่น ไวนิล , แบนเนอร์ , x-stand ฯลฯ
- สื่อโฆษณาทุกชนิด เช่น ads โฆษณา ฯลฯ
- ออกแบบโลโก้
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์
**สามารถขอดูผลงานเพิ่มเติมได้ **
ติดต่อสอบถาม
Line ID : iam_turtle
E-mail : turtle.dtss@hotmail.com


Province
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2017-12-04 14:25:03

ติดต่อสอบถาม
Line ID : iam_turtle
E-mail : turtle.dtss@hotmail.com

Update : 2017-12-04 10:02:48

สามารถติดต่อมาสอบถามก่อนได้นะคะ
ID LINE : iam_turtle


MESSAGE BOX


(X)