รับงานออกแบบและถ่ายรูป


กราฟฟิค/วาดภาพ
detail
detail
detail
detail
detail

ชื่อ กัน ครับ จบที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมที่ทำได้ photoshop , Illustrator , Adobe Flash , Lightroom


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)