รับงานเขียนแบบด้านวิศวกรรม 2D , 3D ด้วย Program Solid work , AutoCAD


นักออกแบบ/Designer
detail
detail
detail

1. เขียนแบบ ,ถอดแบบ Draft แบบ แกะแบบจริง ขึ้นรูป 3D
2.เขียน แบบเครื่องจักร,เครื่องมือช่าง,ชิ้นส่วนเครื่องกล, อะไหล่ต่างๆ แบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ที่เป็นวัสดุต่างๆทุกชนิด
3.เขียนแบบเคลียแบบ โปรเจค นักศึกษาเพื่อประกอบลงเล่ม เสนออาจารย์
4.จัดทำ Drawing ,part, assembly
- Projected view - section view - Bill of materials
- Exploded view - dimension - Detail view
5.Modify model ตามความต้องการของลูกค้า
โดยลูกค้า สเกตลายเส้นพร้อมบอกขนาด,ไฟล์งานเดิม,รายละเอียด,ข้อจำกัดต่างๆ,โดยสามารถส่งข้อมูลแนบไฟล์ PDF , jpg,word ถ่ายรูป ฯลฯ หรือให้ไปถอดแบบจากชิ้นงานจริง
สนใจติดต่อ
ID Line : grcomo
Email : artagrmec@gmail.com
T.0905823948 art


Province
ชลบุรี , กทม
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)