รับงานเขียน / แปลบทความจากเว็บไซต์ / เขียนนิยาย ค่ะ


นักเขียน
detail

งานเขียน (คิดเอง) 400-500 อักษร ราคา 300 บาท สิ่งที่คุณจะได้ คือ

1. งานเขียนคุณภาพ 400- 500 อักษร (เขียนได้สูงสุด 3-4 บทความ ต่อวัน)
2. มีรูปภาพประกอบ
3. แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

งานแปลบทความจากเว็บไซต์ 300-500 อักษร (ขึ้นอยู่กับความยาวของบทความที่นำมาแปล) ราคา 250 บาท สิ่งที่คุณจะได้คือ

1. งานเขียนคุณภาพ 300-500 (เขียนได้สูงสุด 4-5 บทความต่อวัน)
2. มีรูปภาพประกอบ
3. แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

งานเขียนนิยาย คิดราคาเหมา จำนวนตั้งแต่ 150-250 หน้า ราคาเริ่มต้น 15000-30000 บาท

สอบถามหรือติดต่องานได้ที่ janejiranonsurach@gmail.com ต้องส่งรายละเอียดของงานมาให้ดูก่อนนะคะ ถึงจะตัดสินใจได้ว่าจะรับทำหรือไม่ สามารถต่อรองราคาได้ค่ะ


Province
Website
250 บาท ต่อ หนึ่งชิ้นงาน (300-500อักษร) บาท
ราคาอื่นๆ


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)