รับงานเขียน content online รับงานเขียนบทความรีวิวต่างๆ

มีประสบการณ์ด้านการเขียนข่าว
มีประสบการณ์ด้านการเขียน content online
มีความรูด้านการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน


Province
ลาดพร้าว
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXittichai31

ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบทความบทความและโพสต่างๆ เพื่อสร้าง Personal Branding ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษงานมีต่อเนื่อ

2016-09-17 10:00:42
(X)