รับงาน พิธีกร / วิทยากร /DJ / VJ


รับจ้างทั่วไป
detail
detail
detail
detail
detail

รับงาน พิธีกร / วิทยากร /DJ / VJ (Thai Version)

1. ถ้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา - มหาวิทยาลัย จะถนัดเป็นพิเศษ
2. สามารถเอนเตอร์เทนและคิดกิจกรรมได้
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. รับงานฟรีแลนซ์ เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
6. สามารถพูดได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

ติดต่อ
โทร: 088-2487999
Line ID: nicez_29


Province
กรุงเทพฯ
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)