รับงาน 3D,Unity ,WEB


โปรแกรมเมอร์/IT
detail
detail
detail
detail

-รับงาน 3D Modeling ,Animation (MAYA)
-รับงาน Unity develop
-รับงาน web design & develop
วิเคราะและออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่าง
http://www.bric.co.th/bric_v1.0.5/frontend/web/index.php

http://www.softengthai.com/thaichildplayer/index.html
https://drive.google.com/drive/folders/0BxmUQ3e_7bUifnhKWVpXS3dYaHFqbWhoOWpESzQwRU9XRU5TTm15Rll0Q1ZVZk1DU0JyckU?usp=sharing

0832140973


Province
บุรีรัมย์
Location
Website
60 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
500 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2017-05-15 11:07:01


MESSAGE BOX


(X)