รับงาน AE freelance / AE ประจำ / Project Executive (Freelance) / งานประสานงานต่างๆ


Sales/Marketing
detail

Name : Pimpitcha Sangkhaboon (Pin)
Age : 26 year olds
Contact Me
E-mail : ps.pimpitcha@gmail.com
Tel: 088-964-9799
Line ID: yai_pim

EXPERIENCE
1. Project Executive at PICO (Thailand) Public Company Limited
• Key customer relationship management and work closely with related parties to ensure event.
• Assist Project Manager with the creation and implementation of customer development strategies and plans.
• The preparation of commercial proposals.
• Harnessing individual company and group internal synergies and market opportunities.
• Cross-company exploitation of products, services and markar

2. Marketing and Sales at BITEC Bangna
• Key customer relationship management and work closely
with related parties to ensure event.

3. Freelance Project Coordinate with PICO (Thailand) Public Company Limited
• Checking the content for customer to Graphic board.
• Coordinate on site ( Set Up Day, Show Day)


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXbambam6667

บริษัท ฐานสมุทรปราการ จำกัด บริษัท ฐานสมุทรปราการ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเสนอข่าว/โฆษณาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ต

2017-07-26 10:27:32
(X)