รับงาน freelance (ทำที่บ้าน/เสาร์-อาทิตย์)


รับจ้างทั่วไป
detail

มีประสบการณ์งานถอดเทปบรรยาย รวมทั้งงานกรอกข้อมูลมีทักษะการใช้โปรแกรม Excel และ word พอสมควร นอกจากนี้ยังทักษะและประสบกาณด้านการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจุบันงานประจำทำตำแหน่งประสานงาน


กรุงเทพมหานคร
Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)