รับงานStaff/Backstage/Frontstage

ประสบการณ์
-งานเทศกาลหนังเมืองแคน Kaen International Film Festival 2015
-งานKhon Kaen International Marathon 2015 และ 2017
-งานestซ่าซี้ดสุดขั้วกับ GOT7 fly to Khonkaen


Province


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)