รับงานStaff event creative event ฝ่ายโชว์ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายเสื้อผ้า

รับงาน Staff Event ต่างๆ ทำได้ทุกฝ่าย เป็นรายวัน และ เป็นโปรเจ็ค
ทำได้หมด ทั้งฝ่ายโชว์ ประสานงาน เสื้อผ้า ควบคุมคิวต่างๆ

ติดต่อ ปอล 082-545-2439


กรุงเทพมหานคร
Province
bkk
Location
1,200 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)