รับจัดงาน Event Marketing หรือ งานเลี้ยงบริษัท

รับจัด Event งานโปรโมทสินค้า เปิดตัวสินค้า
งานเลี้ยงบริษัท หรือ งานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ
Organise various events: Marketing Promotion, Company Parties, or any events...
Please call.
Can organise in Myanmar, Laos and Vietnam.
Have teams to make possible,


Province
Nonthaburi
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)