รับจัดทำชุดฝึกระบบAutomation ด้วยPLC และฝึกอบรมการเขียนPLC รับเขียนโปรแกรม PLCในเครื่องจักร


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

01.รับจัดทำชุดฝึกระบบAutomation ด้วยPLC .ให้กับสถานศึกษาและบริษัทอุตสาหกรรมทั่วไป
02.ฝึกอบรมการเขียนPLC ด้วยชุดฝึกที่ทันสมัย
03.รับเขียนโปรแกรม PLCในเครื่องจักรในอุตสาหกรรม


Province
อยุธยา
Location
Website
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง
3,000 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2018-04-08 18:11:25

my project @ university on last month


MESSAGE BOX


(X)