รับจ้างพิมพ์เอกสารและตรวจสอบคำผิด


นักป้อนข้อมูล
detail

รับงานพิมพ์เอกสาร
1. ใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Pages (สำหรับ mac)
1.1 ภาษาไทย
- กรณี 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 6 บาท
- กรณีที่ต่ำกว่า 50 หน้า หน้าละ 7 บาท

1.2 ภาษาอังกฤษ
- กรณี 50 หน้าขึ้นไป หน้าละ 8 บาท
- กรณีที่ต่ำกว่า 50 หน้า หน้าละ 9 บาท

1.3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน้าละ 8 บาท
- กรณีที่มี สัญลักษณ์, ตาราง, สูตรคณิตศาสตร์ หน้าละ 8 บาท

2. รายละเอียดการตั้งค่าหน้ากระดาษและขนาดตัวอักษรจะตั้งค่าตามต้นฉบับ หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
2.1 กรณีที่ไม่ระบุจะตั้งค่าตามนี้
- ตัวอักษรมาตรฐานจะใช้ Angsana New 16
- ตั้งค่าหน้ากระดาษ ซ้าย ขวา บน ล่าง = 2.54 ซม. หรือ 1 นิ้ว

3. รายละเอียดการรับงาน
3.1 รับงานทาง E – mail
- กรณีเป็นไฟล์ เช่น .pdf, .jpg สามารถแนบไฟล์แล้วส่งมาทาง E – mail ได้เลย
- กรณีที่มีข้อมูลเป็นเอกสารหรือหนังสือ สามารถใช้วิธีต่างๆส่งมาทาง E - mail เช่น
3.1.1. scanข้อมูลโดย save เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg แล้ว zip รวมเป็นโฟลเดอร์ส่งแนบมาทาง E - mail
3.1.2. ใช้กล้องถ่ายรูปโดย save เป็นไฟล์ .jpg หรือไฟล์อื่นๆโดยรูปภาพต้องมีความชัดเจน และทำการ zip รวมเป็นโฟลเดอร์ส่งแนบมาทาง E - mail

4. รายละเอียดการส่งงาน
4.1 ส่งงานทาง E-mail ของลูกค้า โดยจะส่งเป็นไฟล์ .pdf, .doc, .pages หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
4.2 หากต้องการให้จัดส่งไปรษณีย์ ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าจัดส่ง
4.3 นัดรับงานได้ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

5. การชำระเงิน
- โอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคาร

6. ติดต่อได้ที่ E - mail : szk.mywork@gmail.com

* กรณีตรวจสอบคำผิดอย่างเดียว
- คำละ 5 บาท พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง โดยรายละเอียดชี้แจงตามข้อ 3 - 6 ค่ะ


Province
กรุงเทพมหานคร
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)