รับดูแลเว็บ

รับดูแลเว็บไซต์ เว็บเพจ ลงข่าว ลงบทความบนเว็บไซต์ และแชร์บนเพจทั้ง Facebook และ Google+
ระยะเวลาตามที่ตกลง ก่อนลงบทความทุกครั้งจะส่งไฟล์ Word ให้ตรวจสอบ


Foreign Country
Province
ไม่ระบุ
Location
500 บาท
ราคาต่อวัน


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOXjustyui

รับสมัครคนลงภาพใน instragram ถ้าสนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ @bkkbrooklyn (มีเครื่องหมาย@)

2017-12-17 14:39:17
(X)