รับตรวจสอบความปลอดภัยvulnerability assessment and penetration testing


โปรแกรมเมอร์/IT
detail

- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ หน้าwebsite ว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้งาน หรือไม่
สามารถby pass business logic และมีความเสี่ยงของระบบตาม OWASP Top 10 หรือไม่ (https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project)
1. ตรวจสอบport ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่
2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่
3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่

ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี
ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application
และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security
Certificate
1. EC-Council: Certified Ethical Hacker
2. AXELOS: ITIL Foundation


กรุงเทพมหานคร
Province
Thailand
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update

MESSAGE BOX


(X)