รับงาน Production ถ่าย ไปจนถึง ตัดต่อ


ตัดต่อวีดีโอ/CG
detail
detail
detail

ตัดต่องานคุณภาพ ใส่ความซีนีม่าลงไปในงาน ทุ่มเทกับงานทุกงานเสมอ

รับทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ Pre production ไปจนถึง Post production


Province
Bangkok
Location
Website


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)