รับติว ภาค ก กพ และหน่วยงานอื่นๆ ทุกวิชา

รับติวเพื่อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาอังกฤษของ กพ

เพื่อเป็นบันไดในการสอบบรรจุในหน่วยงานต่างๆต่อไป

การจะต้องผ่านภาค ก จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ในการสอบแต่ละปี มีผู้สอบผ่านไม่ถึง 5% จากจำนวนผู้เข้าสอบเกินแสนคน

ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบ

ประสบการณ์โดยผู้ที่สอบครั้งเดียวผ่าน

เน้นติวในเรื่องเทคนิคที่จะทำให้สอบผ่าน การจำแบบง่ายๆ ไม่เน้นวิชาการมาก

คุยกันแบบพี่น้อง สบายๆไม่ต้องเกร็ง

รับสอนแบบตัวต่อตัวในจังหวัดแถบภาคอีสาน

และภาคอื่นๆ ในรูปแบบวีดีโอจนจบครอส มีเอกสารครบ

ราคาคุยกันได้
สนใจติดต่อไลน์ id:mildgunner
Facebook: Phuriwat Mild


Province
ขอนแก่น
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)