รับติว วิทย์/คณิต/เคมี/ชีวะ/ONET/PAT2 ทั้งหลักสูตรไทย/EP/INTER ทั้งตามบ้าน/สถาบัน/โรงเรียน/ออนไลน์ โดยวิทยากรป.โทจุฬา


ติวเตอร์/สอนพิเศษ
detail
detail
detail
detail
detail

ครูดิ๊ฟ – ทนพ.ธนธัช ศรียาภัย

การศึกษา - ป.โท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.ตรี 2 ที่จาก
คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ - สอนพิเศษมากกว่า 5 ปี

อาจารย์สอน ONET วิทย์/ PAT2 (เคมี,ชีววิทยา) มีประสบการณ์สอนนักเรียนกลุ่มใหญ่มากกว่า 500 คน อาทิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, สวนกุหลาบธนบุรี, อบจ.ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครปฐม, งานอัดวีดีโอวิชาเคมี/ชีววิทยา งานเขียนหนังสือเสริมเรียน และอื่นๆ

ผลงานที่ผ่านมา
สอบกสพท คะแนนถึงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สงขลา และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
สอบตรงติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งภาคภาษาไทยและInter
ตัวแทนรร.แข่งตอบปัญหาวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ชนะเลิศระดับเขต และ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับโรงเรียน

วิชาที่เปิดสอน
เคมี/ชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย(หลักสูตร ไทย, EP , Inter)
วิทยาศาสตร์(Science) ระดับชั้น ป.ปลาย, ม.ต้น (หลักสูตร ไทย, EP , Inter)
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.ปลาย, ม.ต้น (หลักสูตร ไทย, EP , Inter)
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย (หลักสูตร ไทย, EP, Inter )
สามารถเรียนหลายวิชาร่วมกันได้เช่น ติวเคมี+ชีวะ ม.4 / ติว sci&math EP

วิธีการสอน
เน้นการสอนโดยจากดูผู้เรียนเป็นหลัก โดยดูที่วัตถุประสงค์ของผู้เรียนว่าต้องการเรียนไปใช้ในด้านใด เช่น เรียนเพื่อสอบในโรงเรียน เรียนเพื่อสอบแข่งขัน หรือเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
เน้นการเรียนแบบสอดแทรกข้อคิด เชื่อมโยงเหตุการณ์หรือสอดแทรกประสบการณ์ที่ผู้สอนเคยเจอมา
เน้นสอนสนุกสนานแทรกระหว่างการเรียน เพื่อไม่ให้เบื่อจนเกินไป
สอดแทรกเทคนิคที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้น

รูปแบบการเรียน
ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถจัดรูปแบบการเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น น้องอยู่ ม. 6 ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ชม. 1วัน/สัปดาห์ หรือ น้องอยู่ป.6 EP อยากเรียน science+social 2ชม./1วัน/1สัปดาห์ เป็นต้น หรือ มีน้อง ป6 กับ ม2 EP อยากเรียน science ให้สอนคนละชม.ครึ่ง เรียนต่อกัน รวมเป็น 3ชม./1วัน/1สัปดาห์ โดยผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถสอบถามเวลาที่ว่างได้จากผู้สอน
ช่วงใกล้สอบ หรือก่อนสอบ สามารถบอกให้ช่วยติวเป็นพิเศษในเรื่องที่จะสอบได้
สามารถสอบถาม เนื้อหา ติวแทรก วิชาอื่นๆที่ไม่ได้เรียนเพิ่มได้
ผู้ปกครอง สามารถให้ผู้สอนหาหนังสือเพิ่มเติมมาประกอบการเรียนเพิ่มเติมได้ เช่นน้องเรียน grammar อยากให้หาหนังสือมาเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้น้อง

อัตราค่าสอน
1 คน = 350 บาท/ชม.
2 คน = 250 บาท/ คน/ ชม.
3 คน ขึ้นไป = 200 บาท / คน / ชม.
ติว ONET/PAT2 ตามโรงเรียน 500-1000 บาท/ชั่วโมง

หมายเหตุ
ผู้เรียนสามารถยกเลิกคลาสได้ในกรณีที่ติดธุระ โดยแจ้งล่วงหน้ากับผู้สอน หรือถ้าเกิดผู้สอนไม่สามารถสอนในครั้งนั้นๆได้ ผู้สอนจะแจ้งกับผู้ปกครองล่วงหน้า
สามารถสอบถามก่อนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม
facebook : https://www.facebook.com/difkung
line : difkung
เบอร์โทรศัพท์ 086-408-0202

+++รับงานด้านการสอนเท่านั้น


Province
ปทุมวัน
Location


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other

MESSAGE BOX


(X)