รับติว TOEIC ตัวต่อตัว หรือ กลุ่มย่อย รับประกันคะแนนที่ 700 คะแนนขึ้นไป

1.รับติวนอกสถานที่ ตามแนวรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT (สามารถเจรจาได้ )
2.ค่าเรียนชั่วโมงละ 800 บาท เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย
โดยจำนวนชั่วโมงรวมมาตรฐานอยู่ที่ 20 ชั่วโมง (สามารถเจรจาได้ )
สามารถชำระทุกครั้งหลังเรียน หรือ ชำระทั้งก้่อน ก่อนเรียนก็ได้
ลักษณะการสอนแบบเป็นกันเอง
3.ผู้เรียนสามารถแจ้งได้ว่าต้องการให้ติวในบทใด หรือไม่ต้่องการให้ติวในบทใด
4.ก่อนเรียน จะให้ทำข้อสอบ Pretest เพื่อประเมินดูว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานในระดับใด
5. ผู้สอนได้คะแนน TOEIC 965 และ เคยศึกษาปริญญาโทอยู่ที่ประเทศสหราชอาณาจักรมาแล้ว (The UK)
6. ผู้สอนเคยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่อ่อนมาก มีความเข้าใจผู้เรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ
7. ในกรณีที่สอบได้่คะแนนไม่ถึง 700 tutor ท่านอื่นที่รับประกันคะแนนจะสอนซ้ำใหม่ทั้งหมดโดยไม่ได้ทำการวิเคราะห์ต่อว่าผู้เรียนไม่เข้าใจในบทไหน ทำให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เรียนต่อ แต่ที่นี่จะทำการวิเคราะห์จากผลคะแนนสอบจริงของผู้เรียน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอบอีกครั้งว่าผู้เรียนยังไม่เข้าใจในบทไหน และสอนเจาะเฉพาะบทที่อ่อน โดยอาจเปลี่ยนวิธีการอธิบาย หรือเพิ่มเติมเทคนิคที่เหมาะสมมากขึ้นกรุงเทพมหานคร
Province
Website
500 บาท
ราคาต่อชั่วโมง


Username
เฉพาะสมาชิก
Contact
เฉพาะสมาชิก
Email
เฉพาะสมาชิก
Phone
เฉพาะสมาชิก
Other
New update
Update : 2014-11-05 20:26:04


MESSAGE BOX


(X)